CLAVE DICOTÓMICA: GéNERO Anthracobia

 

1. A.

Pelos largos, hifóides, delgados, pluriseptados, moderadamente marrón a marrón oscuro

2

1. B.

Pelos cortos, cilíndricos o clavados, anchos, de 0 a 2 septos, marrón claro a marrón medio

5

 

claves